W dniu 18 marca 2018 roku odbyło się najważniejsze dla Nas szkoleniowe wydarzenie tego półrocza, którym niewątpliwie były pierwsze warsztaty trenerskie pod nazwą  „Rozwój indywidualnych umiejętności piłkarskich”. Do współpracy zaprosiliśmy znakomitego fachowca, który od wielu lat zgłębia tajniki wiedzy o treningu piłkarskim dzieci i młodzieży na całym świecie oraz praktykował ją pracując dla tak uznanych światowych marek piłkarskich jak Manchester Utd, New York Red Bull, Nottingham Forest czy angielska federacja The FA. Obecnie trener Radosław Mozyrko, bo o nim mowa, pracuje jako główny Manager Akademii Legii Warszawa starając się zaaplikować zdobytą wiedzę na gruncie szkolenia piłkarskiego w Polsce.

Warsztaty odbyły się pod hasłem:Futbol młodzieżowy to sport indywidualny”, a ich głównym przesłaniem była potrzeba indywidualnego podejścia do młodych zawodników oraz indywidualizacji ich treningu i dostosowanie go do potrzeb poszczególnych graczy, zachowując jednocześnie zespołowy charakter tej dyscypliny sportu. Oprócz metodologii szkoleniowej trenera Mozyrko staraliśmy się zaprezentować uczestnikom nasz punkt widzenia na kwestie rozwoju indywidualnego graczy oraz przedstawić część własnej metodologii szkolenia w tym zakresie, skupiając się ze względu na ograniczenie czasowe na przedziale wiekowym do 12 lat. Podczas 8 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych padło wiele ciekawych uwag, rozgorzały dyskusje i analizy dotyczące tego o czym była mowa na zajęciach oraz pojawiło się również wiele pozytywnych i humorystycznych akcentów tak istotnych przecież w pracy z młodym człowiekiem.

Zatem po kolei.  Warsztaty rozpoczęły się od Naszej prezentacji na temat: „Kształtowanie i rozwój indywidualnych umiejętności piłkarskich u dzieci do 12 lat”, którą przedstawili trenerzy Krzysztof Laskowski i Robert Leśniak. Prezentacji towarzyszyło przesłanie, że wszystko jest ważne w procesie szkolenia młodych piłkarzy – równie istotne jak metodologia i struktura treningu, a może nawet ważniejsze jest odpowiednie podejście do pracy z młodymi ludźmi i stworzenie im odpowiedniego środowiska dla rozwoju indywidualnego poszczególnych piłkarzy. Z tym wiąże się również kwestia odpowiedniej współpracy z rodzicami zwłaszcza najmłodszych graczy.

Po wprowadzeniu, w którym zaprezentowane zostały pokazowe fragmenty gry, ilustrujące jak ważne w dzisiejszym futbolu są indywidualne umiejętności poszczególnych graczy i przede wszystkim jak istotny mają one wpływ na efekt zespołowy (czyli wynik całej drużyny), przeszliśmy do meritum tematu, czyli:

 • jak kreować trening nastawiony na indywidualny rozwój każdego zawodnika w grupie do lat 12?
 • jak budować środowisko wokół grupy, aby sprzyjało rozwojowi każdego gracza?
 • jak zarządzać rywalizacją wewnątrz grupy i na zewnątrz w starciu z przeciwnikiem, z punktu widzenia rozwoju indywidualnych umiejętności piłkarskich każdego z graczy?

Wreszcie w ostatniej części prezentacji przedstawiliśmy zgromadzonym trenerom Naszą metodologię nauczania i rozwoju indywidualnych umiejętności piłkarskich opartą na 4 kontekstach:

 • techniczno-taktycznym,
 • motorycznym,
 • psychologicznym,
 • socjalnym ,

z podziałem na etapy rozwoju piłkarzy w wieku od 4 do 12 lat oraz uzasadnieniem dlaczego takie, a nie inne rozwiązania stosujemy w poszczególnych etapach. Postaraliśmy się też w tej części odpowiedzieć na fundamentalne pytania, które należy sobie zadać budując jakikolwiek plan działania  czy metodologię szkolenia, która ma prowadzić do rozwoju graczy:

 • gdzie? czyli jakie warunki mamy do dyspozycji i co możemy wykorzystać,
 • kiedy? czyli czego nauczać i co rozwijać w danym okresie,
 • co? czyli jakie narzędzia i środki treningowe stosować w poszczególnych etapach,
 • jak? czyli jak powyższe punkty zastosować w praktyce, aby zrealizować cele.

Na koniec części teoretycznej staraliśmy się przekazać kilka uwag,  wskazówek i różnic dotyczących podejścia do treningu i rywalizacji meczowej nastawionego na rozwój indywidualności, w odniesieniu do podejścia nastawionego na wynik zespołowy, kierując się naszym mottem zaczerpniętym od wspaniałego mistrza – Johana Cruyffa:

„In Football you need both quality and result. Result without quality is boring, quality without result is meaningless.”

W drugiej części teoretycznej do akcji wkroczył nasz gość – Radosław Mozyrko (Manager Akademii Legii Warszawa), który w czasie krótkiego wystąpienia  wzbudził dużą interakcję z uczestnikami warsztatów starając się pobudzić wszystkich do działania. Trener Mozyrko starał się w tej części odpowiedzieć wszystkim zgromadzonym na pytanie:  Co to  znaczy indywidualne podejście w szkoleniu?”

Wśród wielu poruszonych kwestii w tym temacie warto wyróżnić kilka prostych zasad:

 • nie granie zawsze tym samym składem,
 • nie granie zawsze tym samym ustawieniem,
 • nie granie zawsze tym samym sposobem gry,
 • realizowanie indywidualnych wyzwań na treningach i meczach.

Nad powyższymi punktami trener Radek skupił się w dalszej części praktycznej warsztatów. Przedstawił też etapizację rozwoju zawodników w Akademii Legii Warszawa oraz związane z nią zindywidualizowane cele treningowe. Po krótkiej lecz burzliwej dyskusji przeszliśmy do części praktycznej i pierwszego pokazu Naszego gościa, podczas którego uczestnicy warsztatów wzięli czynny udział w 5 grach o następujących tematach:

 • przyjęcie kierunkowe piłki,
 • ruch bez piłki po podaniu,
 • podanie zdobywające (do przodu),
 • indywidualne utrzymanie się przy piłce,
 • atak szybki.

Celem tych gier było zaprezentowanie indywidualnego podejścia do rozwoju graczy poprzez dawanie im specjalnych zadań indywidualnych (utrudniających lub ułatwiających środowisko gry). W trakcie realizacji pokazu pojawiło się szerokie pole do dyskusji na temat tego w jaki sposób rozwijać indywidualnie graczy w środowisku treningu zespołowego, nad czym wspólnie z trenerem Mozyrko dyskutowaliśmy rozwiewając wszelkie wątpliwości.

W kolejnej części praktycznej tym razem nasz zespół trenerski w składzie – Krzysztof Laskowski, Robert Leśniak, Adrian Wawrzyniak i Bartosz Rosa przeprowadził pokaz przykładowych środków treningowych według naszej metodologii szkoleniowej dla przedziału wiekowego 9-12 lat. Środki te miały oczywiście na celu rozwój indywidualnych umiejętności piłkarskich.

Po przerwie odbyła się 3, ostatnia część zajęć praktycznych ponownie z trenerem Radosławem Mozyrko. Trener tym razem skupił się na dwóch graczach. Opisał ich mocne i słabe strony oraz skupił się na doskonaleniu po jednej z cech u każdego z graczy w treningu całego zespołu. W ten sposób trener Radek zaprezentował metodę pracy nastawioną na rozwój indywidualnych umiejętności u poszczególnych graczy, ale jednocześnie nie kolidującą z celami pracy zespołowej. Na koniec trenerzy podzieleni na mniejsze grupy robocze dostali zadanie treningowe do wykonania i zaprezentowania przed resztą uczestników, co wzbudziło kolejne dyskusje i entuzjazmu wśród obecnych trenerów.

Podsumowując. Celem warsztatów „Rozwój indywidualnych umiejętności piłkarskich” było zaprezentowanie podejścia do treningu dzieci i młodzieży nastawionego na pełny rozwój i przygotowanie młodych graczy do dalszej drogi piłkarskiej. Rozwój indywidualny graczy, o którym była mowa ma dawać też gwarancję wyższego poziomu funkcjonowania drużyny w przyszłości i lepiej oraz wszechstronniej przystosować graczy do dalszej ich kariery w wieku dorosłym. Zatem według tej koncepcji powinniśmy skupiać się na pracy indywidualnej z poszczególnymi zawodnikami oraz ich indywidualnym rozwoju, ale w ten sposób, aby też dobrze funkcjonowali w grupie (zespole) i rozwijali maksymalnie swój potencjał w tej grupie.

Słowem… to był bardzo dobrze spędzony dzień w gronie trenerów otwartych na dyskusje i świadomych potrzeby kompleksowego i zindywidualizowanego rozwoju swoich podopiecznych. Mamy dużą nadzieję, że w przyszłości będziemy kontynuowali i rozwijali ten temat na kolejnych warsztatach mając głębokie przekonanie, że jest to droga prowadząca graczy do postępu.

Jeśli jesteście zainteresowani tematem śledźcie naszego bloga. Już niebawem pojawiać się będzie więcej informacji.