Minął już drugi miesiąc 2023 roku, jednak chcielibyśmy wrócić na moment do poprzedniego roku 2022 i krótko go podsumować.

Z naszej perspektywy był to rok o dużo mniejszej niż w poprzednich latach aktywności online, co nie oznacza, że był mniej intensywny pod wieloma innymi względami na innych płaszczyznach. Z dużo większą aktywnością nasi trenerzy zaangażowani byli w pracę „w terenie” oraz przygotowywanie nowych projektów, które zamierzamy wdrożyć w tym roku, ale o nich za chwilę.

Na początek kilka słów o tym, czym zajmowali się nasi trenerzy:

Trener Krzysztof od początku ubiegłego roku kontynuował pełnienie funkcji Koordynatora ds. Akademii w jednym z największych klubów Wielkopolski. Gdzie oprócz codziennej pracy administracyjno-organizacyjnej oraz nadzoru nad realizacją programu Złotej Certyfikacji PZPN pełnił również (od stycznia 2022) dodatkowo rolę trenera grupy Trampkarz młodszy C2 oraz prowadził zajęcia indywidualne z najzdolniejszymi  zawodnikami w dwóch rocznikach (2011, 2015).

Warto  zaznaczyć w tym miejscu, że zarówno trener Krzysztof, jak i trener Robert mieli znaczący wkład wraz z grupą pozostałych trenerów klubowych w przygotowanie i wdrożenie nowego autorskiego kompleksowego Programu Szkolenia, który został bardzo pozytywnie oceniony i zaaprobowany przez zespół ds. Certyfikacji PZPN. Co miało odzwierciedlenie w przyznaniu wspomnianej Akademii Złotego Certyfikatu.

W drugiej części roku trener po 1,5 rocznej pracy w klubie zmienił środowisko pracy i przeniósł się na Śląsk gdzie pełni funkcję Koordynatora ds. Organizacyjnych oraz trenera grup młodzieżowych Orlik E1 oraz Trampkarz C2. Głównym zadaniem w nowej roli, oprócz codziennej pracy szkoleniowej, jest stworzenie systemu i wdrażanie metodologii pracy w klubie oraz przygotowanie struktur Akademii do aplikacji na Srebrną Certyfikację PZPN.

Trener Robert również podjął współpracę z bardzo ciekawymi projektami w południowej wielkopolsce oraz województwie łódzkim, kontynuując oraz rozwijając swoją specjalizację jako trener przygotowania motorycznego. Mianowicie w Akademii Sportu w Kaliszu pełni funkcje trenera przygotowania motorycznego oraz trenera w roczniku 2014, łącząc te funkcje z pełnieniem funkcji trenera koordynatora w zakresie przygotowania motorycznego w jednej z większych i dynamicznie rozwijającej się Akademii w województwie łódzkim. W Akademii tej trener Robert odpowiedzialny jest za opracowanie programu przygotowania motorycznego w grupach młodzieżowych, udział w sesjach treningowych, przeprowadzanie testów sprawnościowych i ocena zawodników. Ponadto trener pełni również funkcję trenera asystenta ds. przygotowania motorycznego w lokalnym zespole seniorskim w powiecie sieradzkim.

Natomiast trener Tomasz oprócz codziennej intensywnej pracy jako Prezes i wciąż czynny zawodnik klubu Stal Pleszew pełnił w ubiegłym roku również funkcję trenera Orlików E1 w swoim Klubie oraz Trenera w Wielkopolskiej Kadrze Regionów. Uczestniczył również w licznych obozach, półkoloniach i zgrupowaniach swoich drużyn klubowych zarówno w okresie zimowym jak i letnim. Ponadto od kilku już lat pełni funkcję trenera i Koordynatora ds. organizacyjnych w wielkopolskiej Akademii Reissa w lokalizacji Pleszew.

 

 

Jak widać rok 2022 był zatem równie intensywny jak poprzednie, jednak oprócz codziennych obowiązków staraliśmy się przygotować kilka nowych i mamy nadzieję ciekawych projektów na obecny 2023 rok. Są nimi m.in.:

  • przygotowanie nowego, bardzo praktycznego produktu dla Trenerów – Notes Trenera
  • przygotowanie nowatorskich warsztatów treningowych dla piłkarzy – PRO TRAINING CAMP
  • Aplikacja PRO TRAINING TRENING PIŁKARSKI – przygotowanie i wdrożenie  nowych planów treningowych
  • rozwój usługi treningów indywidualnych wg. naszej metodologii PRO SKILLS PLAYER
  • rozwój usług w zakresie testowania i oceny potencjału zawodników – PRO SKILLS TESTING

Już wkrótce na naszym blogu pojawi się więcej szczegółowych informacji na temat wdrażanych projektów. Mamy nadzieję, że pozwolą one naszym czytelnikom na rozwój swoich kompetencji i umiejętności, a co za tym idzie podniesienie ich poziomu sportowego.

Życzymy owocnego treningu i do zobaczenia wkrótce.