System anaerobowy rozwija się najlepiej gdy spełnione są następujące założenia: długość ćwiczenia wynosi od 1 do 60 sekund, przerwa pomiędzy kolejnymi interwałami jest odpowiednia i pozwala organizmowi obniżyć tętno oraz uzupełnić zużyty glikogen...

Czytaj więcej -->