W sobotę 25 listopada 2017r. odbyła się pierwsza z cyklu trzech konferencji przygotowanych przez Football Conference, na której byliśmy obecni jako partnerzy. Konkretnie trener Paweł Lewicki zajął się tematem konferencji, którym było szeroko rozumiane przygotowanie mentalne i przedstawi Wam krótką relację z tego wydarzenia.
Prelegentami na Konferencji w Warszawie byli Kamil Wódka, duet Paweł Habrat i Łukasz Rutkowski, Łukasz Panfil oraz Marek Śledź.

Tematem zajęć Kamila Wódki było „Tworzenie środowiska rozwoju podczas treningów i meczów mistrzowskich”. Zwrócił uwagę podczas swojego wykładu, że w pracy z zawodnikami powinniśmy wyznaczać zadania, a nie cele dla zawodników, a żeby to zrealizować można stosować tabele np. podział zadań w defensywie i ofensywie. Warto też uświadamiać swoich zawodników na tzw. mindsetting (nastawienie, sposób myślenia), który dzielimy na:
a) to na co mamy wpływ i
b) to na co nie mamy wpływu
aby ostatecznie skoncentrować swoją uwagę na sprawach, na które mamy wpływ, a pozostawić to na co wpływu nie mamy, a co często powoduje stres i niepokój u zawodników.

Wyszczególnił też zgodnie z teorią 4 etapy procesu nauki:
1. Nieświadoma – niekompetencja
2. Świadoma – niekompetencja
3. Świadoma – kompetencja / PEWNOŚĆ
4. Nieświadoma – kompetencja / SIEBIE

Dla zawodników optymalnymi etapami jest etap 3 i 4. Podczas 3 zawodnik jest bardziej kreatywny, a w 4 etapie występuje proces automatyzacji.
Podsumowaniem wykładu Kamila Wódki był cytat Zinedine’a Zidana „Musisz zostawić w sobie to coś gdy grałeś na ulicy – tylko wtedy wytrwasz”.

Następnymi wykładowcami byli Paweł Habrat i Łukasz Rutkowski przedstawiciele KGHM Zagłębia Lubin, którzy przedstawili temat „Praktyczne sposoby kształtowania siły mentalnej profesjonalnego zawodnika”. Wykład rozpoczęli od przyrównania formy zawodnika do stołu. Aby stół był stabilny musi mieć 4 nogi: motoryka, technika, taktyka, psychologia, jeśli jakaś noga będzie krótsza to stół będzie krzywy – niestabilna forma zawodników. Opisali oni także pracę nad budowaniem świadomości u zawodnika. Praca psychologa rozpoczyna się od oceny potencjału zawodnika: mocne strony – utrzymanie i rozwój, słabe strony – doskonalenie. Ćwiczenia nad słabymi i mocnymi stronami mają wpłynąć na pewność i poczucie własnej skuteczności przez zawodnika. Przedstawili oni także, modele pracy psychologa sportu w Zagłębiu Lubin oraz ćwiczenia z zakresu pracy mentalnej, które można wykorzystać w pracy na boisku. Ważnym aspektem konstruowania ćwiczeń mentalnych jest wyznaczenie celu. Przykładowymi celami podczas treningu mentalnego na boisku może być rozwój umiejętności: pewność siebie, kreatywność, koncentracja, komunikacja, opanowanie i kontrola czy zaangażowanie. Wykładowcy zwrócili uwagę, na sposób przekazywania informacji zawodnikom: werbalnie, wizualnie, kinestetycznie, interpersonalnie. Każdy zawodnik może potrzebować innego sposobu przekazywania informacji. W Zagłębiu Lubin w celu zwiększenia świadomości zawodników stosowane są też ankiety ze skalą stopniową, w których przykładowymi pytaniami mogą być: Jak oceniasz swój występ? Jak oceniasz zaangażowanie podczas treningu? Część ćwiczeń dostępnych jest na kanale Akademii Zagłębia Lubin na Youtube.

Kolejnym wykładowcą był Łukasz Panfil, który przedstawił temat: „ Jak stworzyć optymalne warunki dla rozwoju młodych zawodników? Tutoring jako nowatorskie skuteczne narzędzie.” W swoim wykładzie przedstawił style prowadzenia zajęć przez trenera: styl instruktażowy, styl analityczny, styl skoncentrowany na zawodniku. Jako niezbędne w pracy trenera wyznaczył w kolejności:
1. Dobrą relację z grupą
2. Komunikację z grupą
3. Warsztat trenera

Zwrócił uwagę na to co może zrobić trener od kolejnego treningu: stworzyć kodeks pracy, skoncentrować się na celach i rezultatach, czy udało Ci się osiągnąć rezultaty? Dlaczego się udało lub nie udało (popraw to) wg metody „change it” (zmień to) najpierw trener powinien analizować swoją pracę, a następnie rozpoczynać zmianę od siebie. Tutoring wg. dr Panfila to relacja mistrz – uczeń i polega na przyjęciu przez ucznia pewnej filozofii mistrza.

Ostatnim prelegentem był Marek Śledź, który przedstawił procesy decyzyjne w periodyzacji taktycznej. Metodologia nauczania kontroli przestrzeni przez zawodników na pozycjach 6,8,10 w organizacji strukturalnej 1-4-3-3. W swoim wykładzie podobnie jak przedstawiciele Zagłębia Lubin użył metafory stołu jednak miał on symbolizować akademię w której nogi to: infrastruktura, organizacja, program szkolenia, kadra szkoleniowa. Zaznaczył, że nie można szkolić jeśli jakikolwiek z tych elementów nie działa. Marek Śledź w swojej pracy jest zwolennikiem periodyzacji taktycznej czyli taktycznego planowania procesu szkolenia, wg.  którego każde działanie na boisku jest rezultatem taktyki. Jako umiejętność gry rozumie podjęcie decyzji i działanie. Zawodnik musi kontrolować przestrzeń następnie podjąć decyzję i wykonać element umiejętności technicznej. W części praktycznej zaprezentował ćwiczenia w formie fragmentów gry, które doskonalą grę zawodników na pozycjach 6,8,10 z pomocą trenażerów, wyświetlaczy z cyframi. Zawodnicy przed podjęciem decyzji o wykonaniu zadania poleconego przez prowadzącego musieli kontrolować wyświetlane na wyświetlaczu cyfry (które wskazywały różne rozwiązania danego ćwiczenia).

Reasumując był to kolejny pracowicie spędzony dzień z dużą dawką pozytywnej energii i praktycznej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą piłkarską.

Oby więcej takich inicjatyw i więcej trenerów, którzy nieustannie chcą się doskonalić dla dobra jeszcze lepszego rozwoju swoich podopiecznych. Już teraz ZAPRASZAMY na drugą Konferencję FOOBALL CONFERENCE, która odbędzie się 27 stycznia 2018 r. również w Warszawie, a jej tematyką tym razem będzie TAKTYKA. Szczegóły i zapisy na:    http://footballconference.pl/