Kolejne dwie grupy testów, które pozwolą nam dogłębnie ocenić poziom przygotowania fizycznego zawodników dotyczą zdolności zawodnika do powtarzalności sprintów oraz jego zwinności. Ze względu na specyfikę piłki nożnej zdolności te są równie ważne co...

Czytaj więcej -->