W kolejnym filmie z naszego cyklu prezentujemy naukę zwodu – step over. Najważniejszą zasadą w nauce zwodu „step over” jest zmylenie obrońcy. Pierwszy punkt do zapamiętania w nauce tego zwodu to jak wspomnieliśmy zmylenie...

Czytaj więcej -->