Dziś uzupełniamy braki, gdyż jesteśmy Wam winni relacje z dużego wydarzenia szkoleniowego jakim niewątpliwie była I Międzynarodowa Konferencja FOOTBALL LAB WORKSHOP 2017, która odbyła się 14 stycznia 2017 r. w Hali Arena Ursynów w Warszawie. My mieliśmy zaszczyt i przyjemność promować to wydarzenie i znaleźć się w gronie partnerów Konferencji.

Na konferencję zaproszonych było kilku znamienitych gości, których obserwowało i słuchało prawie 600 trenerów z całej Polski. Konferencja cieszyła się zatem bardzo dużym zainteresowaniem.

Na wstępie wystąpili współtwórcy Football Lab (Laboratorium footballu) – Mariusz Paszkowski i Łukasz Budzyński, którzy w zwięzły i rzeczowy sposób przedstawili swój projekt działania Laboratorium. Następnie pojawił się pierwszy gość i od razu była to „gwiazda” Konferencji – Dyrektor Akademii Villareal CF, drugiej najbardziej cenionej Akademii w Hiszpanii – Sergio Navarro. Przedstawił on funkcjonowanie Akademii zarówno pod względem organizacyjnym jak i szkoleniowym. Nas najbardziej interesowały kwestie szkoleniowe, wśród których wyróżnić można:

 • pracę w Akademii poprzez wzbudzanie świadomości graczy i ich rozumienia gry, w tym celu trenerzy często zadają pytania lub sami zawodnicy analizują swoją grę nawzajem lub grę swoich współpartnerów czy przeciwników,
 • panuje powszechna zasada, że zawodnik ma być odpowiedzialny za swój trening, a trener wówczas przyjmuje role przewodnika,
 • w Akademii panuje oczywiście jednolita filozofia szkoleniowa zorientowana na wykształcenie zawodników o jasno określonym profilu, który obejmuje 3 główne aspekty:
  • rozumienie gry,
  • decyzyjność i podejmowanie niezależnych działań,
  • prezentowanie odpowiednich wartości, współpraca w grupie oraz odpowiedzialność za grupę.

szkolenie dla trenerów

Z ważniejszych spraw organizacyjnych wyróżnić można fakt, iż w Akademii Villareal na każde 2 roczniki przypada 5 trenerów o równorzędnych uprawnieniach decyzyjnych i ściśle ze sobą współpracujących w myśl zasady, że skoro mają wymagać współpracy grupie od zawodników to najpierw sami muszą taką postawę zaprezentować. Dużą uwagę przywiązuje się również do psychologii zarówno przy pracy z zawodnikami, jak i w kontekście edukacji trenerów.

Dyrektor Navarro w dalszej części Konferencji przeprowadził też trening pokazowy, w którym w głównej mierze chciał zaprezentować styl oraz sposób prowadzenia jednostki treningowej zgodny z filozofią szkoleniową jego klub.

Następnie na scenie pojawił się współtwórca projektu Football Lab – Mariusz Paszkowski, który zaprezentował wykład pod tytułem: „Rola trenera w budowaniu zaangażowania u zawodników”.

Wyróżnił on następujące elementy motywacyjne w budowaniu tegoż zaangażowania:

 • rywalizacja ale postrzegana jako podstawa do rozwoju zawodników,
 • radość z gry, jako element motywacji wewnętrznej,
 • obecność w grupie, jako czynnik społeczny,
 • budowanie relacji z rówieśnikami,
 • wychowanie od najmłodszego dzieciństwa w środowisku piłkarskim,
 • motywacja zewnętrzna, rozumiana jako środowisko zewnętrzne, czy wsparcie rodziców.

A następnie zaprezentował jak budować to zaangażowanie wyróżniając na koniec najważniejsze elementy takie jak:

 • budowanie motywacji wewnętrznej,
 • budowanie pewności siebie,
 • rozwijanie samodzielności,
 • wspieranie, a nie instruowanie zawodników.

Oczywiście trener Paszkowski w dalszej części również przeprowadził jednostkę pokazową, której głównym tematem był rozwój decyzyjności, percepcji i antycypacji.

rozwój percepcji zawodnika

Kolejnym prelegentem był jeden z najbardziej obecnie znanych psychologów sportu – Paweł Habrat współpracujący m.in. z Zagłębiem Lubin. Z kolei on chciał zwrócić uwagę publiczności na praktyczne aspekty budowania pewności siebie u zawodników. Według niego budowanie pewności siebie piłkarza opiera się na:

 • świadomości zawodnika,
 • akcentowaniu mocnych stron,
 • umiejętnym stawianiu celów,
 • konstruktywnej komunikacji,
 • analizie występów,
 • wypracowaniu umiejętności reagowania na trudne sytuacje.

Po części teoretycznej trenerzy wymienieni wyżej przeprowadzili swoje sesje praktyczne, a na koniec wystąpił trener I zespołu KGHM Zagłębie Lubin, który najpierw przedstawił swoją prezentację a następnie również przeprowadził jednostkę treningową w temacie „Budowanie i finalizacja akcji ofensywnych w bocznym sektorze boiska”.

szkolenie dzieci i młodzieży

Podsumowując był to bardzo wartościowy dzień i jeden z miejmy nadzieję przełomowych momentów w budowaniu większej świadomości wśród trenerów młodzieżowych w Polsce. Cieszymy się że mogliśmy uczestniczyć w tak dużym wydarzeniu oraz z niecierpliwością oczekujemy następnych…
Jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z Konferencją oraz tematami na niej poruszanymi to prosimy o zadawanie ich w komentarzach pod postem.

Pozdrawiamy

Zespół trening-piłkarski.pl