fbpx

Brzuszki częściowe

Przed przystąpieniem do testu przeprowadzamy zawsze rozgrzewkę składającą się z następujących elementów: 5 minutowy jogging, rozciąganie dynamiczne oraz aktywacja mięśni głębokich (np. z wykorzystaniem theraband).

Cel: pomiar wytrzymałości siłowej mięśni brzucha i zginaczy stawu biodrowego. Dwie charakterystyki, które są podstawą dla stabilności tułowia i kręgosłupa.

Sposób przeprowadzenia: zawodnik leży na plecach z nogami ugiętymi pod kątem 90 stopni. Stopy nie mogą być w żaden sposób przytwierdzone do podłoża, ręce powinny być ułożone wzdłuż ciała zawodnika, palce dłoni dotykają wyznaczonej linii. Druga linia na podłożu wytyczona jest w odległości 10 cm. Celem zawodnika jest uzyskanie jak największej liczby powtórzeń w trakcie jednej minuty.

Rezultaty: liczymy liczbę powtórzeń w ciągu jednej minuty.

Facebook Messenger