rozciąganie - wykopy do przodu

Poruszamy się w linii prostej do przodu. Wykonujemy dynamiczne wykopy do przodu, raz prawa, raz lewa noga. Staramy się, aby wykop był jak najwyższy. Kolana mogą być lekko ugięte. Ćwiczenie to wykonujemy w dalszej części rozgrzewki, gdy mięśnie są już lekko rozgrzane.