fbpx

Zwroty z piłką

Cel: ocena sprawności technicznej zawodnika.

Miejsce przeprowadzenia testu: boisko trawiaste lub sztuczne.

Sposób przeprowadzenia testu: zawodnik ma za zadanie wykonać jak najszybciej 9 zwrotów z piłką 3 różnymi sposobami (3x zewnętrzną częścią stopy, 3x wewnętrzną częścią stopy, 3x podeszwą). Zawodnik wykonje zwroty między liniami o szerokości 5m oddalonymi od siebie o 5m. Pomiar czasu rozpoczyna się w momencie poruszenia piłki na linii startowej przez zawodnika. Zawodnik musi prowadzić piłkę od linii A do linii B, a następnie gdy piłka całym obwodem przekroczy linię B wykonuje zwrot i prowadzi piłkę z powrotem do linii A. Zawodnik kończy próbę po wykonaniu 9 zwrotów, zatrzymując piłkę za linią A. Próbę wykonuje się 1 raz. W przypadku gdy badany nie ukończył próby w prawidłowy sposób (poślizgnął sie, przewrócił, nie przekroczył linii) próbę należy powtórzyć. Drugie błędne wykonanie oznacza dyskwalifickację zawodnika.

Wyniki: zapisujemy czas wykonania próby.

Facebook Messenger