fbpx

Sit & Reach

Cel: pomiar elastyczności zawodnika, a zwłaszcza elastyczności dolnych partii pleców oraz mięśni dwugłowych uda.

Sposób przeprowadzenia testu: siadamy na ziemi, obie nogi wyprostowane w kolanach i wysunięte do przodu. Nogi rozłożone do boku. Pięty kładziemy na linii wyznaczonej przez osobę przeprowadzająca test. Palce stóp uniesione w górę. Plecy w pozycji wyprostowanej. Rozpoczynając test z pozycji wyjściowej pochylamy się do przodu i próbujemy sięgnąć palcami dłoni jak najdalej do przodu, poza linię stóp.

Wyniki: zapisujemy odległość od wyznaczonej linii, na której znajdują się stopy do wysuniętych do przodu palców dłoni z dokładnością do jednego centymetra. Jeżeli zawodnik nie jest w stanie sięgnąć dalej niż wyznaczona linia, test jest niezaliczony. Za wynik zadawalający uznajemy odległość 8-10 cm.

Facebook Messenger