fbpx

Hexagon

Opracowany przez naukowców test zwinności Hexagon wykazuje bardzo dobrą miarodajność pomiarów zwinności i szybkości dolnych partii ciała zawodnika. Przeprowadzenie testu nie nastręcza większych problemów, dlatego też, jest to bardzo przydatne narzędzie pomiarowe, które możemy wykorzystać w każdych warunkach.

Cel: pomiar szybkości i zwinności dolnych partii ciała.

Sposób przeprowadzenia testu: wyznaczamy na podłożu standardowy sześciokąt (kąty wewnętrzne 120 stopni), bok sześciokąta to 60.5 cm. Zawodnik rozpoczyna test ustawiając się po środku sześciokąta. Test rozpoczyna się na sygnał dźwiękowy wykonującego pomiar. Zawodnik stara się wykonać 3 rundy skoków obunóż dookoła sześciokąta (przeskakuje przez każdy jego bok) w jak najkrótszym czasie. Ciało zawodnika skierowane jest przez cały czas wykonywania testu w tym samym kierunku. Test wykonujemy zarówno zgodnie jak i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Przeprowadzamy 3 próby w każdym z kierunków dając 10 sekund przerwy na regenerację pomiędzy próbami. Zawodnik ma do dyspozycji 5 minut przerwy przy zmianie kierunku testu ze zgodnego na przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli zawodnik dotknie linię wyznaczającą bok sześciokąta test jest przerwany i powtarzamy próbę.

Wyniki: zapisujemy czas wykonania testu. Wybieramy najlepszy rezultat. Porównanie pomiędzy wynikami testu zgodnego z ruchem wskazówek zegara i przeciwnego może dać nam odpowiedź na temat ewentualnych różnic pomiędzy zdolnościami ruchu w lewo i w prawo.

Facebook Messenger